daily1

1. Phạm Thị Kim Joang – Chi Nhánh Tại Nha Trang

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở Nha Trang

Thông tin liên hệ:

daily2

2. Tô Minh Anh – Đại Lý Tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

daily3

3. Tạ Thị Mỹ Nương – Đại Lý Cấp 2 Tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin liên hệ:

daily4

4. Kim Nguyen – Tổng Đại Lý Tại Malaysia

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở Malaysia.

Thông tin liên hệ:

daily5

5. Ti Spa – Đại Lý Tại Nha Trang

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở Nha Trang.

Thông tin liên hệ:

6. Linh Beauty’s – Đại Lý Cấp 1 Tại Quận 7, TP.HCM

Là Đại lý xuất sắc nhất năm 2019 về phân phối sản phẩm chăm sóc da toàn thân KIM’L ở TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: